01-01-2016 - De kerntaken van de BNO: ondersteuning, voorlichting, vakontwikkeling en meer.

De BNO ondersteunt ontwerpers en ontwerpbureaus in hun beroepspraktijk. Door investeringen in voorlichting, regelgeving, onderzoek en educatie vertegenwoordigt de BNO het collectieve belang van de designgemeenschap en draagt ze bij aan verbetering van de designinfrastructuur in Nederland en Europa.

Advies en vragen

Iedere ontwerper komt in de praktijk wel eens zakelijke en juridische vraagstukken tegen. Over actuele onderwerpen als auteursrechten en intellectueel eigendom, maar ook over briefings, pitches, het kiezen van een ontwerpbureau, financiële zaken. Voor advies hierover kunnen leden - en ook opdrachtgevers van ontwerpers - dagelijks terecht bij BNO Advies, de juridische en zakelijke adviseurs van de BNO.

Scholing en ontwikkeling

De BNO werkt samen met relevante opleidingen om bij te dragen aan een adequate voorbereiding op de beroepspraktijk en verzorgt daarom ook gastlessen aan studenten. De BNO Academie biedt ontwerpers de kans zich professioneel te blijven ontwikkelen. Met het oog op de praktijk van morgen zijn er trainingen en andere activiteiten rondom de inhoud van het vak en ondernemerschap. Naast groepstrainingen zijn er individuele coachingstrajecten en een mentorprogramma door en voor leden. Voor ontwerpbureaus zijn er cursussen die aansluiten op hun praktijk.

Informatie en inspiratie

De BNO organiseert seminars, masterclasses en events. In publicaties schenkt ze aandacht aan belangrijke ontwikkelingen rondom design en maatschappelijke trends. De website dient daarbij als informatiebron en gids en verbindt ontwerpers, bureaus en opdrachtgevers. Ook geeft de BNO het kwartaalblad Dude, Dutch Designers Magazine uit, waarin ontwerppraktijken telkens vanuit een ander perspectief worden belicht.

 

De BNO is een organisatie van ontwerpers voor
ontwerpers. De aangesloten bureaus en
designers zien dat de kracht van het collectief
bijdraagt aan een goede infrastructuur voor
creatieve ondernemers.

 

Netwerken en samenwerken

De bij de BNO aangesloten ontwerpers en geassocieerde leden zoals designmanagers vormen samen een goudmijn aan talent en ervaring. Om het onderlinge contact te stimuleren en zichtbaarder te opereren, organiseren regionale platforms door het hele land activiteiten waar ontwerpers uit alle ontwerpdisciplines elkaar kunnen ontmoeten. Waar ze zich kunnen profileren, inspireren, samenwerken en van elkaar leren. Daarnaast werkt de BNO samen met o.a. Stimuleringsfonds Creatieve IndustrieHet Nieuwe Instituut, Wim Crouwel InstituutDutch Design Foundation en verwante beroeps- en brancheorganisaties als DuphoADCN, VEA, BNI, BNA, DGA en Modint.

Marktverkenning en wegbereiding

De BNO speelt een agenderende en verbindende rol bij de promotie van design in binnen- en buitenland. De BNO informeert over internationaal ondernemen. Ze is betrokken bij de presentatie van Dutch designers op de Salone in Milaan en werkt samen met die partijen in het buitenland die Dutch design in de spotlights kunnen zetten. Daarnaast is er het Starters International Business coachingsprogramma (SIB) dat ontwerpers en ontwerpbureaus met buitenlandse ambities ondersteunt.

Representatie en lobby

Samen met relevante nationale en internationale organisaties maakt de BNO zich sterk en onmisbaar door onderwerpen als regelgeving, pitches en aanbestedingen, goed opdrachtgeverschap, auteursrechten en intellectueel eigendom onder de aandacht te brengen. Zo nam zij het initiatief tot de oprichting van de Federatie Dutch Creative Industries en maakt zij onderdeel uit van Platform Makers. Daarnaast onderhoudt de BNO relaties met o.a. de ministeries van EZ en OCW, RVO, MKB Nederland, VNO/NCW en de Kamers van Koophandel.  

Promotie en voorlichting

De BNO informeert uiteenlopende partijen over de kracht en mogelijkheden van het ontwerpvak. Zo zorgt ze voor promotie van haar leden, van hun werk en de toegevoegde waarde ervan, en geeft ze voorlichting over geven van opdrachten en het ontwerpproces.

Onderzoek en benchmark

De BNO publiceert jaarlijks een branchemonitor die informatie verwerkt over zaken als omzet, bedrijfsresultaat, markten, personeel en kosten. Het doel is enerzijds een beeld te geven van de omvang en betekenis van de ontwerpsector, en anderzijds de aangesloten ontwerpers en bureaus de kans te geven hun eigen bedrijfsvoering te vergelijken met die van anderen. Daarnaast is de BNO betrokken bij diverse andere onderzoeken die van belang zijn voor inzicht in en ontwikkeling van het ontwerpvak.