Lidmaatschap opzeggen

Je bent niet tevreden, je stopt met je ontwerpbedrijf... Hoe zeg je op?

Onze lidmaatschappen

Al onze lidmaatschappen op een rijtje.

Voorwaarden / tarieven

Kan ik lid worden, en hoeveel bedraagt de jaarlijkse contributie?

De Raad van Beroep

Dit orgaan oordeelt in hoger beroep over ledenaanvragen en gedragscodezaken.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft twee taken: de toelating van nieuwe leden en klachten.

Het bestuur

De vereniging kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.

Overzicht platforms

Overzicht van al onze regionale en vakinhoudelijke platforms.

Onze ereleden

Een overzicht van alle BNO-ereleden.

Onze leden

We zijn een multidisciplinaire ontwerpvereniging, met leden in alle disciplines.

Ons bureau

Op ons bureau werken 15 mensen. We stellen ze graag even voor.

Wat doen we?

De kerntaken van de BNO: ondersteuning, voorlichting, vakontwikkeling en meer.

Wie zijn we?

Over het DNA van de grootste brancheorganisatie van ontwerpers in Nederland.