02-07-2014 - Hoe koppel je als creatief ondernemer creatieve reputatie aan zakelijk succes?

In 2013 heeft de BNO mede het initiatief genomen voor het wetenschappelijk onderzoek 'The battle of the souls: cultural and business orientations of creative firms and their effects on business models, growth and internationalisation'. De titel van het onderzoek slaat op de mogelijke twee zielen in de borst van de creatieve ondernemers (met dank aan Goethe), ook wel aangeduid met de metafoor van het 'hoofd' en het 'hart'.

 

'IEMAND DIE UIT IS OP FINANCIEEL
SUCCES, ZAL NIET SNEL BESLUITEN
OM ONTWERPER TE WORDEN'

Michael Bierut (Pentagram), in Dude 1, 2014

 

Enerzijds worden ze uitgedaagd om als ondernemer hun eigen broek op te houden en zo mogelijk door te groeien, anderzijds zijn ze er soms voor beducht dat dit ten koste kan gaan van hun creativiteit en authenticiteit. Creatieven ontkomen er niet aan in zekere mate succesvol te zijn op beide terreinen – culturele reputatie en economische waardecreatie – maar in de praktijk kan dat lastig zijn.

Het onderzoek

'The battle of the souls' loopt over vier jaar en heeft drie onderzoekslijnen. Het eerste project concentreert zich op de ontwikkeling van bedrijfsmodellen van de creatieve ondernemingen op basis van het 'dubbel succescriterium', het tweede op samenwerking van creatieven met opdrachtgevers en het derde op hun innovatievermogen, vergeleken met dat van andere sectoren. Bij de drie onderzoekslijnen wordt ook aandacht besteed aan internationalisering. In het project zullen zowel casestudies als meer grootschalig onderzoek worden uitgevoerd, waarbij de resultaten zullen worden vergeleken met data die verzameld zijn in andere sectoren. Het project richt zich op creatieve subsectoren zoals media en entertainment, ontwerpbureaus, reclame, mode, architectuur en interieurontwerp.

De partners

Dit project onder leiding van Rotterdam School of Management (prof. Jan van den Ende) en Universiteit van Amsterdam (prof. Dany Jacobs) is een samenwerkingsverband met de BNO, Pictoright, Het Nieuwe Instituut, Cultuur-Ondernemen, Design Management Netwerk, Modint en de bedrijven Forbo Flooring en Spark Design. De partners dragen actief bij aan het onderzoek en spelen een cruciale rol bij de interactie met de branches. Het onderzoek 'The battle of the souls' moet niet alleen relevant zijn voor de ontwerpsector, de onderzoekers willen ook leren van wat de sector zelf al aan kennis op dit terrein in pacht heeft. 

Lees in Dude 1, 2014 meer over de 'The battle of the souls' en de praktijkervaringen van business coach voor creatieve ondernemers Ries Meertens en van Micha Commeren (Resoluut en Makerstreet), Tom Dorresteijn (Studio Dumbar) en Robert Barnhoorn (Spark design & innovation).

Dude