Algemene voorwaarden van deze website

Deze website is eigendom van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO). Met het aanmaken van een profiel stem je in met de algemene voorwaarden die hier worden beschreven. 

Redactie van de website

De inhoud van deze website wordt verzorgd door een redactie, ingesteld door de BNO, en bevat daarnaast bijdragen van gebruikers. Hoewel de redactie geen verplichting heeft de bijdragen van gebruikers te monitoren, erken je dat de redactie dit recht wel heeft. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor (delen van) de inhoud van de website te wijzigen of te verwijderen, alsmede bijdragen van gebruikers te corrigeren, te weigeren of te verwijderen. Ziet de redactie mogelijkheden om bijdragen van gebruikers in samenwerking met de gebruiker te verbeteren, dan neemt de redactie vooraf contact op voor overleg en toestemming (zie ook onder Toestemming).

Jouw ledenprofiel op deze website

Je staat ervoor in dat jouw profiel:

 •  juiste, actuele en complete gegevens over jezelf bevat;

 • niet toegankelijk is voor derden, en dat je jouw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig zal bewaren.

Garantie

Je staat ervoor in dat jouw bijdrage:

 •  geen valse of misleidende informatie bevat

 •  van jou afkomstig is, of dat je toestemming hebt om deze op de website te plaatsen;

 • voor zover je redelijkerwijs weet of kan weten, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendom)rechten van derden;

 • niet kwetsend, aanstootgevend of anderszins onfatsoenlijk is;

 •  geen spam, commerciĆ«le aanbiedingen, virussen of andere ongewenste informatie bevat.

Toestemming

Je stemt er mee in dat:

 • de redactie jouw bijdrage mag wijzigen (in geval van inhoudelijke wijzigingen of andere mogelijkheden tot verbetering van de bijdrage neemt de redactie vooraf contact op voor overleg en toestemming);

 • de redactie jouw bijdrage zonder opgaaf van redenen mag weigeren of verwijderen;

 •  jouw bijdrage kan worden gebruikt door de BNO voor promotie- en kennisdoeleinden, zowel op en in het kader van deze website, tijdens evenementen als via gelieerde media, publicaties en uitingen van de BNO (bij gewenst gebruik van een bijdrage voor publicitaire doeleinden via media en publicaties van derden, of ander gebruik dat hier niet is beschreven, zal de redactie vooraf contact opnemen voor overleg en toestemming);

 • de BNO je relevante berichten en mailingen kan sturen, inclusief van partners en derden. Je kunt je hier te allen tijde voor afmelden door een mail te sturen aan bno@bno.nl.

Privacy

De BNO gaat zo zorgvuldig mogelijk met de door jou verstrekte persoonlijke gegevens om en zal deze niet zonder jouw toestemming aan derden verstrekken. Je persoonlijke gegevens kun je te allen tijde via je profiel wijzigen en aanpassen. Wil je je profiel of bepaalde bijdragen verwijderen, neem dan contact op met de redactie via bno@bno.nl. Hou er rekening mee dat je profiel wel, maar niet alle door jou geleverde bijdragen verwijderd kunnen worden.

Geschillen

Wanneer je meent dat jouw bijdrage ten onrechte is gewijzigd of verwijderd, dan kun je contact opnemen met de redactie (bno@bno.nl). Nederlands recht is van toepassing, en eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website zullen worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.