BNO Intervisie

Met BNO intervisie leer je met vakgenoten om beter te worden in je werk. NL/EN

- English version bottom of the page- 

Werving voor Intervisie gebeurt continu. De groepen worden op basis van profiel samengesteld. Zodra een groep compleet is worden er, in onderling overleg, data en locaties afgesproken. Onderaan deze pagina kun je zien welke groepen momenteel in de maak zijn.

Heb je vragen over en/of problemen in je dagelijkse werkpraktijk en behoefte aan feedback? Geef je dan op voor BNO Intervisie. Met intervisie – in het Engels peer to peer coaching – leer je met vakgenoten om beter te worden in je werk. In een groep van 5 à 7 mensen reflecteer je in sessies van ongeveer drie uur op een aantal ingebrachte cases. Dat doe je onder begeleiding van een coach. Vertrouwen en veiligheid staan daarbij voorop zodat iedereen zich kwetsbaar kan opstellen. Na een keer of vier neemt de coach afscheid, en gaat de groep zelfstandig verder. Idealiter kom je met jouw groep eens in de zes weken bij elkaar voor de periode van ongeveer een jaar.

"Ik heb er echt ontzettend veel aan gehad. Het was heel fijn om te kunnen sparren met gelijk­ gestemden die in dezelfde fase zitten van hun leven en carrière." - projectmanager Lisanne Simon

De vragen die aan bod kunnen komen zijn zeer divers: Hoe bereid ik me goed voor op een pitch? Hoe kan ik als ontwerper beter onderhandelen en waarom vind ik dit zo moeilijk? Hoe komt het dat de verwachtingen van mij en mijn klanten uit elkaar lopen en versta ik mijn opdrachtgevers eigenlijk wel? Ik heb geleerd te acquireren, maar wat belemmert mij om het daadwerkelijk te doen? Hoe kan ik als projectmanager beter functioneren tussen ontwerpers en opdrachtgevers? Hoe kan ik beter omgaan met deadlines en alle stress die daarbij komt kijken? 

Waarom zijn deelnemers enthousiast?

Intervisie:

 • geeft inzicht in je eigen werksituatie, nieuwe handelingsperspectieven en oplossingen;

 • verhoogt je reflectieve vermogens en het verruimt de kennis over jezelf door blinde vlekken te ervaren en te ontdekken;

 • vergroot je mensenkennis en communicatieve vaardigheden;

 • werkt aantoonbaar stress-verlagend en probleemoplossend

 • verstevigt vaardigheden zoals waardevrij luisteren, feedback geven en goede vragen stellen;

 • versterkt het netwerk van mensen waarbinnen jij je vertrouwd en veilig voelt.

De kracht van intervisie zit hem in het leren in een groep, want juist door naar de ander te kijken leer je veel over jezelf. Je ervaart dat er meer mensen zijn die net als jij met bepaalde zaken worstelen en dat is heel prettig. Dit maakt het een rijke methode, die je mensenkennis vergroot en jou in staat stelt om zelfverzekerder in (kritieke) werksituaties te handelen. 

"Andere deelnemers kunnen je een spiegel voorhouden. Het meest nuttig vond ik de confrontatie met mezelf en vervolgens de urgentie om er iets mee te doen." - architect Moon Brader

Voor wie?

BNO Intervisie wordt voor iedereen uit de ontwerp-sector aangeboden. Dus het maakt niet uit of je bij een ontwerpbureau werkt, eigenaar bent, of zzp-er. En ook alle functies zijn welkom: ontwerpers, projectmanagers, creatief strategen en zakelijk directeuren.

Proces inschrijven / intake

Je kan nu aanmelden. Na je aanmelding ontvang je een intakeformulier en neemt de coach contact met je op voor een gratis intakegesprek. 

Aansluitend besluit jij of je inderdaad deelneemt aan BNO Intervisie, of niet. Vervolgens deelt de coach jou in. Hij houdt bij het samenstellen van de groepen rekening met je persoonlijke profiel, mate van senioriteit, je functie en diversiteit. 

Tijdens een kick-off meeting maak je kennis met de rest van de groep. Daarna kun je opnieuw beslissen om door te gaan of niet. 

Doorgaan betekent commitment; je ontvangt een uitnodiging voor de eerste vier sessies.

Odoo CMS - een grote afbeelding

Foto: Aart Helder / Fotograaf: Saffron Pape

Over intervisiecoach Aart Helder

Aart Helder werkte 15 jaar in de creatieve sector (cultuur, media en design) alvorens zich te richten op mensen en organisaties. Sinds 2016 werkt hij als coach en trainer in uiteenlopende organisaties (o.a. Triodos Bank en de NVJ). Aart Helder verzorgt trainingen en ontwikkelde zijn eigen methode om intervisie te begeleiden. Hij beschouwt intervisie als een heel vruchtbare, betaalbare methode om persoonlijke groei te stimuleren en zo professionele effectiviteit te verhogen.

Kosten

De prijs voor kick-off meeting (3 uur) en vier begeleide sessies (van 3 uur) is in totaal: 

BNO-leden: 300 euro per persoon
Niet-leden: 375 euro per persoon

Deze bedragen zijn exclusief btw.

De intakefase is geheel gratis. Besluit je na de kick-off meeting om te stoppen, dan brengen we 25% van het deelname bedrag in rekening. Daarna ben je het gehele bedrag verschuldigd.

"Intervisie vond ik goed omdat ik aandacht en tijd heb besteed aan het functioneren van mezelf en mijn bedrijf. De groep en het programma bieden daarvoor een veilige en uitdagende omgeving." - grafisch ontwerper/illustrator Lenny Lindhout

Aanmelden

Stuur je naam, e-mailadres en telefoonnummer naar academie@bno.nl. Aart Helder neemt aansluitend contact met je op voor een (gratis) intakegesprek.

Wil je met gelijkwaardige collega’s open in gesprek over jouw vraagstukken? Meld je dan vrijblijvend aan. 
De volgende Intervisie-groepen zijn momenteel in de maak:
 • Senior bureauprofessionals (art directors, projectmanager, etc.) - bijna vol
 • Ambitieuze juniors uit middel/grote bureaus met aantal jaren werkervaring
 • Ontwerper-ondernemers die al een aantal jaar, al dan niet met partner, een studio runnen - bijna vol

Werktuig PPO: bijdrage studiekosten

Werkenden in de culturele en creatieve sectoren kunnen een beroep doen op PPO: het werktuig voor permanente professionele ontwikkeling! PPO staat open voor zowel werknemers in loondienst als zelfstandigen/zzp'ers voor aanvragen van een bijdrage voor het mede financieren van hun professionele ontwikkeling.De subsidie is ook inzetbaar voor verschillende onderdelen van de BNO Academie en dus ook voor dit BNO Intervisie

------------------------------------------------------------------------

English version

Recruitment for Intervision is continuous. The groups are composed on the basis of profile. As soon as a group is complete, dates and locations are agreed upon in mutual consultation. At the bottom of this page you can see which groups are currently being created.

Do you have questions or problems in your daily work as a foreign designer? Do you have a need for feedback? If so BNO Peer-to-Peer coaching is for you. Throughout the sessions you will learn to get better at your job with colleagues from all corners of the world. On top of that the group setting of 6 to 7 people is the ideal environment in which to share experiences – good or problematic – about working in the Netherlands.


Together with your peers, you will be able to reflect on cases put before the group in sessions lasting about three hours once every six weeks. A coach will guide the process. Trust and safety are the key to creating a space where group members can show vulnerabilities. After four sessions the coach will leave the group so the process can continue independently.


The topics up for discussion are broad - The Dutch are renowned for their “directness”: How to handle criticism of my work? Why do my own expectations differ so much from my employers? Do we really understand one another? I have learned to acquire new assignments, so what’s holding me back from going out there and doing it? How to better handle deadlines and associated stress issues? Should I stay or should I go?

Why are participants enthusiastic about Peer-to-Peer coaching?

Peer-to-Peer coaching:

 • gives an insight into your own professional situation, and offers new perspectives on possible actions and solutions;

 • raises your capacity to reflect and increases your self-knowledge by discovering and experiencing blind spots;

 • increases your understanding of other people and improves your communication skills;

 • offers a proven method to reduce stress and solve problems;

 • strengthens capacities like listening without judging, offering feedback, and raising the right questions

 • strengthens your network which you can feel comfortable and safe in.

The strength of BNO Peer-to-Peer coaching is group-learning. Looking at others enhances self-knowledge and awareness. You’ll soon see that others are also struggling with similar issues, which can be comforting. This makes it a rich method, and increases your understanding of the human condition. Thus it enables you to act with more self-assurance in professional situations, and handle the Dutch culture better.

For whom?

BNO Peer-to-Peer coaching is on offer for every professional in design. This diversity widens and clarifies one’s view. We are starting an English language group, open to any expat designer.

Intake

After registration you will receive an intake form and the coach will contact you for a free intake meeting. Only then you will need to decide whether you will actually take part in BNO Peer-to-Peer coaching.

Based on the results of the intake meetings and in consultation with participants, the coach will assemble the groups. He will consider as much as possible personal preferences, seniority, and diversity.

During a kick-off meeting you will meet the other participants and you can once again decide whether you will actually go ahead. Continuing means commitment: you will receive an invitation for the first four sessions.

About peer-to-peer coach Aart Helder

Aart Helder worked in the creative industries (culture, media and design) for 15 years before focussing on people and organisations. Since 2016 he has been working as a coach and trainer in a variety of organizations - Triodos Bank, and Dutch Association of Journalists (NVJ) among others.

Helder teaches workshops and has developed his own method to support Peer-to-Peer coaching. He considers it a fruitful, affordable method to stimulate personal growth, and increase professional effectiveness.

Prices

The fee for the kick-off meeting (3 hrs) and four supported sessions (3 hrs each) is in total:

BNO-members: 275 euro a person
Non-members: 330 euro a person

Prices are excl. VAT

Intake is free of charge. If you decide after the kick-off to discontinue the course we will charge you 25% of total costs. After this the full amount will be charged.

Register

Send name, e-mail address and phone number to academie@bno.nl. Aart Helder will get in touch for the intake.

Would you like to discuss your issues openly with colleagues of equal standing? The following Intervision groups are currently being set up:
 • Senior office professionals (art directors, project manager, etc.) - almost full 
 • Ambitious juniors with several years of work experience
 • Designer-entrepreneurs running their own successful studio for several years