Lobby

BNO lobbyt vooral via de Federatie Creatieve Industrie (netwerk van brancheorganisaties in de creatief-zakelijke dienstverlening), Kunsten ’92 (grootste koepel van culturele en creatieve instellingen) en MKB-Nederland (algemene belangenbehartiger voor ondernemers). Samen benoemen en bepleiten we de beste steunmaatregelen voor ontwerpers en ontwerpbureaus.

- Laatste update 2 april -

De BNO manifesteert zich vooral via de Federatie Creatieve Industrie, met als meest verwante partners de BNA (de architectenbureaus) en Dupho (de fotografen). Kunsten ’92 is aangewezen als trekker van de door minister van OCW ingestelde Taskforce Culturele en Creatieve Sector, daarmee is nauw contact. MKB Nederland is eveneens belangrijk bij onze lobby; we informeren ze over wat speelt in de ontwerpsector, houden de generieke maatregelen in de gaten en of die ook echt soelaas (gaan) bieden voor de ontwerpsector. Er lopen zowel lijntjes naar OCW als naar de ministeries van EZ en Financiën.


"We zijn goed georganiseerd en samen het sterkst. We doen wat we kunnen en blijven jullie informeren"

Om duidelijk te blijven maken wat specifiek geldt/nodig is voor de ontwerpsector en de verschillende categorieën daarbinnen, halen we via mail en telefoon voortdurend informatie op. De inzichten nemen we mee naar onze lobby-partners, om samen een zo eenduidig en krachtig mogelijk geluid te laten horen. 

Ondersteunende maatregelen overheid

De rijksoverheid heeft forse budgetten vrijgemaakt om zowel bedrijven als zzp'ers in elke sector tegemoet te komen. Het vragen van uitstel van belastingbetaling is versoepeld. Ook is de BMKB (Borgstelling MKB-kredieten) tijdelijk verruimd.

Aanmelden voor generieke regelingen als de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers) via je gemeente kan inmiddels: kijk verder bij het artikel ‘Ondersteunende maatregelen’. Ook de NOW-regeling (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid) is inmiddels klaar.

Er is bij de regering daarnaast aangedrongen op noodmaatregelen voor de creatieve sector, zowel voor bedrijven als voor zelfstandigen. 


Brief minister OCW aan Tweede Kamer

Op basis van de meest recente input stuurde de minister van Engelshoven (OCW) op 27 maart een brief naar de Tweede Kamer waarin zij bericht over de generieke maatregelen van het kabinet en over het coulancepakket voor de culturele en creatieve sector.

Brief Taskforce Culturele en Creatieve Sector aan kabinet

De brief van minister van Engelshoven was voor de Taskforce Culturele en Creatieve Sector (via Federatie Creatieve Industrie is BNO daar deel van) aanleiding om op 30 maart een brief naar het kabinet te sturen. De brief is een oproep om robuust te investeren in een overbruggings- en garantiefonds voor de culturele en creatieve sector, dat de liquiditeitsproblemen op korte termijn kan opvangen en de economische schade op middellange termijn kan opvangen. Dit zowel voor freelancers als voor bedrijven en instellingen.

De sector vraagt om financieel commitment van het gehele kabinet om dit overbruggings- en garantiefonds van de grond te krijgen.