Gastlessen op de academies

Wij geven twee gastlessen gericht op derde- en vierdejaars studenten.

Om afstudeerders te helpen bij de stap van opleiding naar ontwerppraktijk, geven wij twee gastlessen gericht op derde- en vierdejaars studenten.

Deze lessen geven informatie over zaken waarmee afstudeerders geconfronteerd worden, zoals:

  • ga je in loondienst of kies je voor een eigen bedrijf?

  • hoe start je je eigen bedrijf en doe je dat alleen of met anderen?

  • praktische informatie over tariefstelling, offertes, contracten en overeenkomsten

  • auteursrechten en het beschermen van je werk

  • een lidmaatschap van de BNO

De gastlessen zijn getiteld 'Het leven na je opleiding' en 'Auteursrecht voor ontwerpers'. Deze lessen worden momenteel gegeven door Pascale Kos en Vicky Fasten van BNO Advies.

Kosten en voorwaarden

De kosten voor de gastlessen blijven in de meeste gevallen beperkt tot een vergoeding voor de reiskosten van de docenten. Wel stellen we een voorwaarde aan het minimum aantal studenten dat de gastles(sen) volgt en onze gastdocenten bezoeken een academie slechts één keer per schooljaar.

Dit laatste betekent dat de opleidingen en faculteiten bij voorkeur gezamenlijk een gastles aanvragen. De lessen zijn namelijk discipline breed en dus door studenten uit verschillende studierichtingen te volgen.

Ook is het belangrijk om te weten dat gastlessen alleen worden gegeven op door de BNO geaccrediteerde opleidingen; een overzicht hiervan is te vinden op pagina 7 van het Huishoudelijk reglement van de BNO.

Contact

Belangstelling? Neem contact op met Gert Gerrits via gastlessen@bno.nl