Onderzoek: 'The Battle of the Souls'

Hoe koppel je als creatief ondernemer creatieve reputatie aan zakelijk succes?

In 2013 nam de BNO mede het initiatief voor het wetenschappelijk onderzoek 'The battle of the Souls: cultural and business orientations of creative firms and their effects on business models, growth and internationalisation'.

De titel van het onderzoek sloeg op de mogelijke twee zielen in de borst van de creatieve ondernemers (met dank aan Goethe), ook wel aangeduid met de metafoor van het 'hoofd' en het 'hart'.

Odoo CMS - een grote afbeelding

Illustratie: Robert van Raffe

Enerzijds worden ze uitgedaagd om als ondernemer hun eigen broek op te houden en zo mogelijk door te groeien, anderzijds zijn ze er soms voor beducht dat dit ten koste kan gaan van hun creativiteit en authenticiteit. 

Creatieven ontkomen er niet aan in zekere mate succesvol te zijn op beide terreinen – culturele reputatie en economische waardecreatie – maar in de praktijk kan dat lastig zijn.

Het onderzoek

Het onderzoek duurde vier jaar en had drie onderzoekslijnen.

Het eerste project concentreerde zich op de ontwikkeling van bedrijfsmodellen van de creatieve ondernemingen op basis van het 'dubbel succescriterium', het tweede op samenwerking van creatieven met opdrachtgevers en het derde op hun innovatievermogen, vergeleken met dat van andere sectoren. Bij de drie onderzoekslijnen werd ook aandacht besteed aan internationalisering.
 

In het project werden zowel casestudies als meer grootschalig onderzoek uitgevoerd, waarbij de resultaten werden vergeleken met data die verzameld waren in andere sectoren. Het project richtte zich op creatieve subsectoren zoals media en entertainment, ontwerpbureaus, reclame, mode, architectuur en interieurontwerp.

Partners

Dit project onder leiding van Rotterdam School of Management (prof. Jan van den Ende) en Universiteit van Amsterdam (prof. Dany Jacobs) was een samenwerkingsverband met de BNO, Pictoright, Het Nieuwe Instituut, Cultuur-Ondernemen, Design Management Netwerk, Modint en de bedrijven Forbo Flooring en Spark Design.

De partners droegen actief bij aan het onderzoek en speelden een cruciale rol bij de interactie met de branches.

Het onderzoek 'The battle of the Souls' moest niet alleen relevant zijn voor de ontwerpsector, de onderzoekers wilden ook leren wat de sector zelf al aan kennis op dit terrein in pacht had.