Toelichting contributietarieven

Hier vind je aanvullende informatie over onze contributietarieven.

De contributie wordt per kalenderjaar in rekening gebracht. Personen of bedrijven die na 1 januari lid worden, betalen contributie voor het aantal resterende maanden. 

Jaarlijks vindt indexering van de contributietarieven plaats. De inflatiecorrectie die in 2018 is berekend is 1,4%.

De bedragen zijn exclusief BTW. Heb je geen onderneming, geef dit dan door via contributie@bno.nl. Je ontvangt dan een factuur zonder de BTW. De kosten voor aansluiting bij een beroepsvereniging (abonnementskosten) zijn aftrekbaar van de belasting.

Voor betaling van de contributie ontvang je een factuur die eventueel via automatische incasso in termijnen betaald kan worden.