Voordelen bureaulidmaatschap

Zijn jullie op zoek naar een woordvoerder voor het vak, zakelijk en juridisch advies en ondersteuning op de buitenlandse markt? Word dan bureaulid van de BNO.
Let op: we zijn bezig formulieren toe te voegen aan deze pagina. Vul deze alsjeblieft nog niet in. Wil je lid worden? Klik dan hier of neem contact met ons op via info@bno.nl of 020 624 47 48.

Toelichting

Het bureaulidmaatschap is bedoeld voor: een in Nederland gevestigde rechtspersoon die als ontwerpbureau functioneert en een belangrijk deel van de inkomsten uit ontwerpwerkzaamheden genereert; een in Nederland gevestigd samenwerkingsverband dat als ontwerpbureau functioneert en een belangrijk deel van de inkomsten uit ontwerpwerkzaamheden genereert; een in Nederland gevestigde ontwerpafdeling van een rechtspersoon of samenwerkingsverband waarvan de hoofdactiviteit anders is dan ontwerpen.

Prijsoverzicht bureaulidmaatschap*

De contributie voor een bureaulidmaatschap, of het lidmaatschap van een interne ontwerpafdeling, wordt bepaald op basis van het totaal aantal medewerkers (incl. management), omgerekend naar fulltime equivalenten (fte’s).

 • 1 t/m 3 medewerkers: 847 euro (ex. btw)

 • 4 medewerkers: 1130 euro (ex. btw) 

 • 5 medewerkers: 1515 euro (ex. btw)

 • 6 t/m 8 medewerkers: 2078 euro (ex. btw) 

 • 9 t/m 15 medewerkers: 3045 euro (ex. btw)

 • 16 t/m 25 medewerkers: 3808 euro (ex. btw)

 • 26 t/m 35 medewerkers: 4580 euro (ex. btw)

 • 35 medewerkers: 5198 euro (ex. btw)

*Prijzen zijn per jaar

Klik hier voor een toelichting op deze tarieven.

Meld je nu aan

Bureaus of ontwerpafdelingen kunnen zich aansluiten als tenminste de helft van de ontwerpers een diploma heeft aan één van de HBO/WO opleidingen die worden genoemd in de bijlage opleidingen bij het Huishoudelijk reglement van de BNO. Na aanmelding zullen we je vragen van om de diploma's van de ontwerpers op te sturen.

Voldoe je niet aan deze voorwaarde? Neem dan contact op met rita@bno.nl.

  Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief
  Met het invullen van dit aanmeldformulier verklaar je:

 • kennis te hebben genomen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragscode van de BNO en je hieraan te conformeren; 

 •  je te zullen houden aan de door de vereniging genomen besluiten voor de duur dat je als lid bent ingeschreven;

 • bereid te zijn alle inlichtingen te geven die het BNO-bureau of de Raad van Toezicht in het kader van je aanmelding aan je vraagt;

 • dat de informatie die je hebt gegeven juist en volledig is;

 • de bij het lidmaatschap behorende contributie (tijdig) te betalen, bij voorkeur per automatische incasso.

 Ik ga akkoord

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / privacy wetgeving. Welke gegevens we verzamelen, waar we ze voor gebruiken en hoe lang we ze bewaren, is vastgelegd in onze Privacyverklaring. Daarin lees je ook wat je rechten zijn met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe je gebruik kan maken van die rechten. 

Je bent er bijna. Hoe heb je van de BNO gehoord?  
Verstuur


Lukt het niet om je via dit formulier aan te melden? Klik dan hier of neem contact met ons op via info@bno.nl of 020 624 47 48.