Voordelen geassocieerd lidmaatschap

Als niet-ontwerper zichtbaar deel uitmaken van een professioneel design-netwerk? Sluit je dan aan als geassocieerd lid bij de beroepsorganisatie voor alle designdisciplines in Nederland. 

Het geassocieerde lidmaatschap is voor personen / vertegenwoordigingen / bedrijven die niet als ontwerper / ontwerpbureau werkzaam zijn, maar wel een professioneel inhoudelijke relatie hebben met het ontwerpvak (non-profit organisaties kunnen contact opnemen voor een speciale regeling). 

Naast personen en bedrijven vallen ook agentschappen, vertegenwoordigingen en netwerken onder het geassocieerd lidmaatschap: één of meerdere personen treden op namens een (wisselende) groep van maximaal 6 ontwerpers. Wordt er voor meer dan 6 ontwerpers opgetreden dan wordt de contributiestaffel gehanteerd die ook voor bureaus van toepassing is. 

Is er sprake van een structurele samenwerking dan wordt het netwerk als zijnde een bureau beschouwd. Voorbeeld: Een designmanager kan zich op persoonlijke titel aansluiten. Een initiatief (galerie, ontwerpers-netwerk, etc.) dat een bepaalde groep ontwerpers vertegenwoordigt valt in de categorie agentschap of netwerk. Een opleiding of een groot meubelmerk zal zich als geassocieerd bedrijf aan de BNO willen verbinden.

Prijsoverzicht geassocieerd lidmaatschap (per jaar)

  • Personen: 273 euro

  • Agentschappen, netwerken en vertegenwoordigingen: 1544 euro

  • Bedrijven: 2731 euro

Klik hier voor een toelichting op deze tarieven.