Voordelen geassocieerd lidmaatschap

Als niet-ontwerper zichtbaar deel uitmaken van een professioneel design-netwerk? Sluit je dan aan als geassocieerd lid bij de beroepsorganisatie voor alle designdisciplines in Nederland. 
Let op: we zijn bezig formulieren toe te voegen aan deze pagina. Vul deze alsjeblieft nog niet in. Wil je lid worden? Klik dan hier of neem contact met ons op via 020-6244748.

Het geassocieerde lidmaatschap is voor personen / vertegenwoordigingen / bedrijven die niet als ontwerper / ontwerpbureau werkzaam zijn, maar wel een professioneel inhoudelijke relatie hebben met het ontwerpvak (non-profit organisaties kunnen contact opnemen voor een speciale regeling). 

Naast personen en bedrijven vallen ook agentschappen, vertegenwoordigingen en netwerken onder het geassocieerd lidmaatschap: één of meerdere personen treden op namens een (wisselende) groep van maximaal 6 ontwerpers. Wordt er voor meer dan 6 ontwerpers opgetreden dan wordt de contributiestaffel gehanteerd die ook voor bureaus van toepassing is. 

Is er sprake van een structurele samenwerking dan wordt het netwerk als zijnde een bureau beschouwd. Voorbeeld: Een designmanager kan zich op persoonlijke titel aansluiten. Een initiatief (galerie, ontwerpers-netwerk, etc.) dat een bepaalde groep ontwerpers vertegenwoordigt valt in de categorie agentschap of netwerk. Een opleiding of een groot meubelmerk zal zich als geassocieerd bedrijf aan de BNO willen verbinden.

Klik hier voor een toelichting op deze tarieven.

Meld je nu aan


                     
 Met deze akkoordverklaring geef je te kennen dat
  • kennis te hebben genomen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragscode van de BNO en je hieraan te conformeren; 

  •  je te zullen houden aan de door de vereniging genomen besluiten voor de duur dat je als lid bent ingeschreven;

  • bereid te zijn alle inlichtingen te geven die het BNO-bureau of de Raad van Toezicht in het kader van je aanmelding aan je vraagt;

  • dat de informatie die je hebt gegeven juist en volledig is;

  • de bij het lidmaatschap behorende contributie (tijdig) te betalen, bij voorkeur per automatische incasso.

  Ja, ik ontvang graag de wekelijkse nieuwsbrief

Blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws, agendaberichten en verenigingsnieuws. Je kan je op ieder moment voor deze nieuwsbrief afmelden.


Verstuur