Voordelen geassocieerd lidmaatschap

Als niet-ontwerper zichtbaar deel uitmaken van een professioneel design-netwerk? Sluit je dan aan als geassocieerd lid bij de beroepsorganisatie voor alle designdisciplines in Nederland. 
 • Een groot netwerk onder ontwerpers

 • Zichtbaar deel uitmaken van een professioneel design-netwerk

 • Juridisch en zakelijk advies

 • Dd Magazine en Dd Yearbook op je mat

 • Gebruik het keurmerk van de BNO

 • Kortingen op diensten en producten van onze partners uit het ontwerpvak

Prijsoverzicht geassocieerde lidmaatschappen*

 • Geassocieerd lidmaatschap voor personen

  Het geassocieerd lidmaatschap is bedoeld voor een natuurlijk persoon, niet werkzaam als ontwerper, maar die wel professioneel inhoudelijk werkzaam is in het ontwerpvak.

  283,50 euro (ex. btw)

 • Geassocieerd lidmaatschap voor agentschappen, netwerken en vertegenwoordigen

  Het geassocieerde lidmaatschap voor agentschappen, netwerken en vertegenwoordigingen is bedoeld voor een rechtspersoon of samenwerkingsverband, niet zijnde een ontwerpbureau of ontwerpafdeling, waarvan één of meerdere personen optreden namens een (wisselende) groep van maximaal 6 ontwerpers.

  Wordt er voor meer dan 6 ontwerpers opgetreden dan wordt de contributiestaffel gehanteerd die ook voor bureaus van toepassing is. Is er sprake van een structurele samenwerking dan wordt het netwerk eveneens als zijnde een bureau beschouwd.

  1605 euro (ex. btw)

 • Geassocieerd lidmaatschap voor bedrijven

  Het geassocieerde lidmaatschap voor bedrijven is bedoeld voor een rechtspersoon of samenwerkingsverband, niet zijnde een ontwerpbureau of ontwerpafdeling, waarvan een aanmerkelijk deel van de werknemers professioneel inhoudelijk werkzaam is in het ontwerpvak.

  2840 euro (ex. btw)

*Prijzen zijn per jaar

Klik hier voor een toelichting op deze tarieven.

Meld je nu aan

                   
             
  Ja, ik ontvang graag de wekelijkse nieuwsbrief

Blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws, agendaberichten en verenigingsnieuws. Je kan je op ieder moment voor deze nieuwsbrief afmelden.

 Met deze akkoordverklaring geef je te kennen dat
 • kennis te hebben genomen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragscode van de BNO en je hieraan te conformeren; 

 •  je te zullen houden aan de door de vereniging genomen besluiten voor de duur dat je als lid bent ingeschreven;

 • bereid te zijn alle inlichtingen te geven die het BNO-bureau of de Raad van Toezicht in het kader van je aanmelding aan je vraagt;

 • dat de informatie die je hebt gegeven juist en volledig is;

 • de bij het lidmaatschap behorende contributie (tijdig) te betalen, bij voorkeur per automatische incasso.

 Ik ga akkoord

De BNO verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / privacy wetgeving. Welke gegevens we verzamelen, waar we ze voor gebruiken en hoe lang we ze bewaren, is vastgelegd in onze Privacyverklaring. Daarin lees je ook wat je rechten zijn met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe je gebruik kan maken van die rechten. 


Verstuur


Lukt het niet om je via dit formulier aan te melden? Neem dan contact met ons op (info@bno.nl of 020 624 47 48).