Nationaal Park Zuid-Kennemerland verwelkomt haar bezoekers in het nieuwe bezoekerscentrum “De Kennemerduinen”, aan de Zeeweg 12 in Overveen. Het nieuwe gebouw ligt direct bij de ingang van het Nationaal Park en vervangt “De Zandwaaier”, aan de overkant van de Zeeweg. Het bezoekerscentrum is volgens groene principes gerealiseerd; energie zuinig, met traceerbare materialen, gebruik van water van het dak.

De beheerders van dit Nationaal Park, PWN Waterleiding Bedrijf Noord-Holland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer  willen hun kennis over het natuurgebied zo laagdrempelig mogelijk aanbieden. In  het bezoekerscentrum vinden recreanten en belangstellenden informatie over het indrukwekkende duin- en bosgebied en de landgoederen die onderdeel uitmaken van het Nationaal Park.

Groot Olmen
De architectuur van het bezoekerscentrum is geïnspireerd op de langgerekte Merovingische duinboerderij uit de 7ede eeuw, die enkele jaren geleden hier in duingebied Groot Olmen is aangetroffen. Een schaalmodel van de boerderij, een animatie van het landschap in de 7de eeuw en een kijkje onder de grond roepen een beeld op van het leven in de duinen in vroeger tijd.

Dieren spotten
Klassiekers uit het vorige bezoekerscentrum, waaronder de collectie preparaten en  de grote grazers die in het gebied leven, hebben ook in de nieuwe presentatie hun plek gekregen. Daarnaast zijn er allerlei verrassende en spannende exhibits, zoals een eikenboom vol kwetterende vogels. Via een vogelgeluidenspel leren bezoekers om de verschillende soorten te herkennen. Kinderen kunnen zich verstoppen in een spannend ondergronds hol vol met interessante dieren.

Divers landschap
Een wisseltentoonstelling geeft toelichting op de diversiteit van het park, dat zich uitstrekt van binnenduinbos tot zeereep. Per seizoen toont deze opstelling een ander gezicht en een ander verhaal. Zo raak je nooit uitgekeken! Een ‘kinderspoor’ vertelt in grote lijnen hetzelfde, maar dan met hands-on elementen.

Geheel in sfeer
De vormgeving van de winkel sluit nauw aan op die van de tentoonstelling. Een foto van het bos tijdens een zonsondergang geeft de sfeer in het park prachtig weer, en voorziet daarbij het winkelaanbod van een passend cachet.

duinen, bezoekerscentrum