Dunea levert lekker en betrouwbaar drinkwater aan ca. 1,2 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland. Dunea vervult deze maatschappelijke taak al meer dan 135 jaar. In het zuiverings- en productieproces spelen de duinen tussen Monster en Katwijk een cruciale rol. Meijendel, in de gemeente Wassenaar, is één van de drukstbezochte duingebieden van de Randstad. Dunea is hier verantwoordelijk voor een goede balans tussen waterwinning, natuurbeheer en recreatie.

Koninklijke opening: 15 september 2012

Hunne Koninklijke Hoogheden de Prins van Oranje en Prinses Máxima openen op zaterdag 15 september het nieuwe Dunea bezoekerscentrum in Meijendel. Tijdens de feestelijke opening wordt ook de nieuwe naam van het centrum bekend gemaakt. Het bezoekerscentrum is ondergebracht in de herbestemde paardenstal. Voor Dunea is het dé plek om informatie te delen met zowel klanten als recreanten. De inrichting is ontwikkeld in overeenstemming met de nieuwe koers van het drinkwaterbedrijf. Openheid, duurzaamheid en innovatie staan hierin centraal.

Huiskamer in de duinen
Bij binnenkomst valt direct de huiskamersfeer op. Rondom de thema’s duin, water en cultuurhistorie zijn verschillende zitplekken gecreëerd. De inrichting is levendig en energiek van opzet, maar toont ook respect voor het historische gebouw.
Net als in de natuur valt er veel te zien, te horen en te doen. Interactives laten volwassenen en kinderen van alles ontdekken over de waterwinning en de flora en fauna in de duinen. Bezoekers kunnen de mooiste natuurfoto’s downloaden en delen, een e-card versturen naar de thuisblijvers en een originele ringtone samenstellen met natuurgeluiden uit Meijendel.
Uitgebreide informatie over het duingebied, de voorzieningen en beheerdersactiviteiten zijn samengebracht in een interactieve kaart. Wie achtergrondinformatie zoekt kan rustig plaatsnemen aan de leestafel. In het bezoekerscentrum zijn ook natuurboeken en -producten te koop.

Samen de toekomst in

Dunea beschikt met het bezoekerscentrum over een prachtige ontmoetingsplek met haar omgeving, haar klanten en haar partners. Perspekt heeft getekend voor concept, ontwerp en uitvoering, in nauwe samenwerking met de ambitieuze projectgroep van Dunea en uitvoerende partners. Met het nieuwe centrum stapt Dunea de toekomst in. Voor het publiek is dit hét startpunt voor een bezoek aan Meijendel en de andere duingebieden die Dunea beheert.

Bezoekerscentrum, Dunea, water, duinen, duurzaam