Wat is de beste afstudeerscriptie? H/Link, het magazine van de Haagse Hogeschool, nomineert iedere maand een afstudeerscriptie voor de scriptie-jaarprijs. De scriptie moet niet alleen van goede kwaliteit zijn maar ook maatschappelijke relevantie hebben. Ik mag er maandelijks een verhelderende infographic of illustratie bij maken.

Voor deze scriptie is onderzoek gedaan naar algemene zorgen en meningen in Nederland over het dragen van een boerka of niqaab. Het is interessant om dat te vergelijken met de vrouwen die in Nederland een boerka of niqaab dragen. ik wilde die vrouwen graag prominenent op de voorgrond laten zien waardoor meteen duidelijk is wat het verschil is tussen een boerka en niqaab. In de achtergrond een hollands sfeertje achter de zorgen en een oosters sfeertje achter de feiten.

De infographic is gemaakt in Adobe Illustrator

boerka, Nederland, vrouwen, vooroordelen, onderzoek