Briefing

Voor het product 'GeoIQ Enterprise' ontwierpen we samen met User Intelligence een Twitter-analysetool voor één van de Enterprise-klanten van GeoIQ. 

De analysetool visualiseert Twitter-berichten (Tweets) die specifieke keywords bevatten. Aan de hand van drie locatiekoppelingen, de Geo-locatie, het IP adres of de Twitter-profiellocatie, worden de berichten geplot op een interactieve kaart. Op deze manier wordt voor de gebruiker inzichtelijk op welk tijdstip, waar en hoe er over een bedrijf wordt gesproken. 

Naast locatie wordt ook d.m.v. sentimentanalyse gepeild hoe men spreekt over het bedrijf tijdens specifieke promotie-acties. De tool biedt de mogelijkheid om patronen te herkennen, maar tegelijkertijd tot op individueel berichtniveau te kunnen zien wat de inhoud van het bericht is.

datavisualisatie, data visualization, data visualisation, visual design, interactive