In 2015 legde Heembouw een stevige basis voor de toekomst door zijn ambities en innovatiedrang te verwoorden in nieuwe kernwaarden, samengevat in een alleszeggende slogan: ‘Wij creëren plekken waar mensen willen zijn.’ Dat werd ook de titel van het innovatief vormgegeven jaarverslag dat Windkracht 10 met plezier voor Heembouw ontwikkelde.

In het ontwerp is de locatiepin een creatieve vertaalslag van de ambitie en kernwaarden van Heembouw én een rode communicatiedraad in het jaarverslag. De locatiepin knipoogt typografisch gezien naar het Heembouw logo. De continue innovatiedrang van Heembouw wordt zicht- en voelbaar gemaakt doordat het jaartal 2015 als het ware van de omslag afschuift. Ook de innovatieve bindwijze onderstreept dat Heembouw niet zomaar een aannemer is.

Tekstconcept en verantwoording: Petra Snelleman, fotografie jaarverslag: Dimmy Olijerhoek

 

Wij ontwikkelden o.a.:

• Logo
• Huisstijl
• Geïntegreerd jaarverslag
• Magazine 
• Kantorenbrochure
• Gronddatabank (website)
• Wevingsadvertenties

Jaarverslag, drukwerk, brochure