De nieuwe huisstijl van heren 5 heeft een opvallend vrij karakter. Speels en tegelijkertijd betrouwbaar paart hij innovatie aan ambachtelijkheid. Dat is te danken aan het eenvoudige, oersterke fundament: de onderkast h oftewel de kleine letter h.


architectuur, huisstijl, identiteit, cultuur, correspondentiereeks