Wat is de beste afstudeerscriptie? H/Link, het magazine van de Haagse Hogeschool, nomineert iedere maand een afstudeerscriptie voor de scriptie-jaarprijs. De scriptie moet niet alleen van goede kwaliteit zijn maar ook maatschappelijke relevantie hebben. Ik mag er iedere maand een verhelderende infographic of illustratie bij maken.

Het is steeds een uitdaging om de essentie en alle aspecten van de scriptie in één graphic van 18 x 12 cm overzichtelijk bij elkaar te brengen.

Ik maakte infographics bij scripties over o.a.:

- 'Een parkeergarage op postzegelformaat' In deze infographic worden de mogelijkheden, werkwijze en problemen weergegeven bij het bouwen van een parkeergaragage in de Haagse binnenstad. De conclusie was uiteindelijk: het is wel mogelijk, maar je moet het niet doen. "De garage zou peperduur worden maar als afstudeeropdracht is het prachtig, je kunt er alles in kwijt wat je geleerd hebt", aldus de afstuderende Rick Spiering.

- 'Crime-fighting met statistieken' waarin wordt uitgelegd hoe er veel tijd kan worden gewonnen door e-mailverkeer van verdachten te filteren.

- 'De zeespiegel stijgt, ook in het Waddengebied'; Voorheen was het adagium vechten tegen water, tegenwoordig is het uitgangspunt dat je samen met het water moet werken. Een voorbeeld van deze nieuwe filosofie is de meerlaagse veiligheid, een combinatie van 3 soorten veiligheidsmaatregelen.

- 'Zo werkt 3D printen' over een onderzoek naar de mogelijkheden van materiaalgebruik en de ontwikkeling van een nieuwe geavanceerde printerkop.

parkeergarage, bouwen, misdaad oplossen, filter, computer, e-mail verkeer, politie, Wadden gebied, stijging zeespiegel, dijken, water, maatregelen, 3D printen, printerkop