Het werk is ontstaan vanuit de opdracht verhalen uit de Bijbel te verbeelden op een elementaire wijze. Kinderen met leesproblemen kunnen de verhalen begrijpen met minimale tekst.

Ik ontleen ideen uit kindertekeningen en kunst uit de middeleeuwen tot en met hedendaagse stripverhalen.

Het doel is steeds zonder pathos het verhaal van de bijbel te vertellen op kernachtige wijze. Met eenvoudige duidelijke personages, karakters en gebaren.

Ondertussen is het werk over de hele wereld versprijd in allerlij talen. Op scholen wordt het gebruikt als lesmateriaal. Ieder jaar wordt het werk tentoongesteld.

Religie, boeken, kinderen, school.