Meander Medisch Centrum is al jaren het oncologisch centrum van Midden-Nederland met veel deskundigheid op dit gebied. In oktober 2011 verschijnt het magazine ‘Meander Oncologisch’. Aan de hand van persoonlijke verhalen en achtergrondartikelen wordt de expertise en zorg rondom de ziekte kanker in Meander belicht. Het magazine wordt in een oplage van 10.000 exemplaren verspreid via apothekers, artsen en verwijzers in regio Eemland. Het magazine is aan te vragen via de website www.meanderoncologisch.nl en via een coupon in de Meanderkrant 'Stroom' welke h-a-h in de regio wordt verspreid. Concreet tekende voor het concept, opmaak en de gehele productie van het magazine. Resultaat: een prachtig magazine dat realistisch en positief verhaalt over een gevoelig onderwerp.

magazine, tijdschrift, editorial design, typografie