Wat is de beste afstudeerscriptie? H/Link, het magazine van de Haagse Hogeschool, nomineert iedere maand een afstudeerscriptie voor de scriptie-jaarprijs. De scriptie moet niet alleen van goede kwaliteit zijn maar ook maatschappelijke relevantie hebben. Ik mag er maandelijks een verhelderende infographic of illustratie bij maken.

In deze infographic worden de hoeveelheid energie die nodig is voor het bouwen van een geothermische installatie en de hoeveelheid energie die zo'n installatie oplevert met elkaar vergeleken. Vandaar een 'blok' aarde met installatie in aanbouw en daarnaast een blok met de installatie in werking. Alle aspecten die energie kosten worden aangestipt. Daarnaast wordt ook uitgelegd hoe de installatie werkt. Interessant is dat de installatie zichzelf, qua energieverbruik, in 2 maanden terugverdient!

Kleurgebruik: in overeenstemming met huisstijl H/Link

De infographic is gemaakt in Adobe Illustrator.

Cijfermateriaal en technische informatie werden door de opdrachtgever aangeleverd. Ik heb zelf nog wat aanvullende research gedaan.

geothermie, bouwen, installatie, energie, opbrengst