De bedrijfscollectie tentoonstellen als onderdeel van de communicatie-mix biedt een goede kans om op een laagdrempelige, intensieve en persoonlijke manier contact te maken met stakeholders.
Goed voorbeeld hiervan is het Rabo Museum, ondergebracht in de voormalige effectenkluis van Rabobank Nederland, aan de Croeselaan in Utrecht. Het waardevolle verleden blijft voor de Rabobank de basis voor de toekomst. Klanten, medewerkers en de samenleving als geheel vormen daarbij het uitgangspunt. Zoals de bank zelf aangeeft: “Mensen maken samen de Rabobank. Toen nu en straks”.

Geschiedenis van de Rabobank

De Rabobank Groep ontstaat in 1972 door de fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. De samenvoeging levert de naam Rabobank op.

De geschiedenis van de Rabobank gaat terug tot het gedachtegoed van Friedrich Wilhelm Raifeissen. Zijn visie “samen bereik je meer dan alleen” bepaalt nog steeds de coöperatieve benadering van de bank zoals we die nu kennen. De historische collectie maakt duidelijk hoe de bank in de loop van de tijd steeds meegroeit met haar klanten. Zijn dat eerst vooral boeren op het platteland, na de Tweede Wereldoorlog worden steeds meer gezinnen, het midden- en kleinbedrijf en grote bedrijven klant. Tot op de dag van vandaag loopt de coöperatieve Rabobank voorop met de innovatie van haar dienstverlening en producten.

Rabo Museum
De smaakvolle en verrassende inrichting van het Rabo Museum is thematisch vormgegeven en gerealiseerd met Tungsten (AV), Kiss the Frog (spel en infoschermen), Phantavision (hardware), SDB (vitrines) aan de hand van het concept en ontwerp van Perspekt.

Binnen de thema’s Verbinden met de klant, Verbinden met elkaar, Verbinden met de samenleving en Verbinden met de toekomst komt de chronologie van de bank bij elkaar. In de introductiefilm ziet de bezoeker hoe de Rabobank ontstaat in een agrarische setting en later uitgroeit tot een internationaal opererende bank. Door middel van een combinatie van diverse technieken is deze AV- presentatie een ware ‘insmijter’.

Naast een veelheid aan informatie biedt het museum ook een vermakelijke ‘trip down memory lane’. De collectables vormen voor velen bekende iconen uit hun jeugd. Historische en recente reclamefilmpjes spreken bezoekers van diverse generaties aan en geven een overview van de ontwikkeling van de Rabobank. In het dilemmaspel krijgen bezoekers (alleen of in een groep) ethische vraagstukken gepresenteerd uit de dagelijkse praktijk van de Rabobank. Als onderdeel van de samenleving wordt de bezoeker uitgedaagd om actief deel te nemen.

Bedrijfscollectie tonen als onderdeel uit de communicatie-mix

Binnen bedrijven ziet men meer en meer het nut om de eigen geschiedenis levend te houden, als onderdeel van de zo essentiële communicatie met stakeholders.
Een tentoonstelling geeft mogelijkheden voor intensief en inhoudelijk contact.
Een presentatie op het gebied van bedrijfsgeschiedenis is meer dan het uitstallen van jarenlang bewaarde artefacten, het is een expressie van de identiteit van een bedrijf. Het is een mogelijkheid om klanten en medewerkers te verbinden. Door zakelijke contacten deze identiteit te laten ervaren geeft het bedrijf een uniek inkijkje. Openheid en transparantie zijn veel gewaardeerde eigenschappen binnen het bedrijfsleven. Het presenteren van de bedrijfscollectie en -geschiedenis onderstreept dit alles op een aantrekkelijke wijze.

Rabobank, bedrijfscollectie, bedrijfsgeschiedenis, tentoonstelling, museum