De faculteit ‘Arts & Social Sciences’ van de University of New South Wales in Australië ontwikkelde veel uiteenlopende publicaties. Er was echter geen eenheid in het taalgebruik en ook de visuele herkenbaarheid ontbrak. Synsation is toen benaderd om daar helderheid in te scheppen. 

Er was behoefte aan het in beeld brengen van ‘het karakter’ van de faculteit en om dat uit te dragen. Het resultaat waren onder meer diverse foto-shoots met beelden van studenten en onderwijzend personeel.

De beelden laten uitdrukkingen zien die relevant zijn voor de leerstof en de wereld om ons heen. Expressies zijn verontwaardigd, overpeinzend of juist enthousiast. Gecombineerd met het inhoudelijke verhaal van de verschillende vakgebieden laten ze een interessante en gevarieerde serie 'conversation-starters' zien. 

Uiteenlopende toepassingen zijn ontwikkeld, zowel online alsmede drukwerk. Naast informatieve prospectussen en brochures zijn er ook promotionele campagnes en ruimtelijke materialen voor de open dag ontwikkeld. 

De nieuwe visuele identiteit en de toepassingen hebben verschillende internationale design-prijzen ontvangen, onder meer voor 'Best Brand Evolution', 'Best Brand Implementation' en ook 'Conceptuele Fotografie'.

info@synsation.nl  |  0657700850


Visuele Identiteit, onderwijs, Website, Expositie, rebranding