Nederland moet vanaf 1 juni 2011 minder fijn stof uitstoten. Fijn stof komt bijvoorbeeld uit gedroogde mest in stallen. Het Ministerie van EL&I heeft hierover een brochure uitgegeven. Deze brochure beschrijft verschillende technische maatregelen die pluimveehouders kunnen nemen om de uitstoot van fijn stof te verminderen. De illustraties geven aan waar het filter zich bevindt en maken de werking van de technieken op vereenvoudigde wijze duidelijk.

Kleurgebruik: overeenkomstig rijkshuisstijl.

filters, fijnstof, isometrisch, stal, doorsnede