De redactie van My Lexus, een magazine voor Lexus rijders, wilde graag een infographic waarin de Lexus een prominente plaats in zou nemen maar waarin ook werd toegelicht wat het Advanced Pre Crash Safety systeem (A-PCS) inhoudt. De sfeer van de illustratie moest mannelijk zijn. Ik heb gekozen voor een setting in een grote stad met hoge kantoorgebouwen (ongeveer als New York) en een laagstaande zon.

De illustratie is gemaakt in Adobe Illustrator.

Lexus, veiligheid, systeem, aanrijding, voetgangers