Zaterdag 16 juli 2011 legde de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan in het Nederlands Openluchtmuseum de eerste steen van een stukje Westerstraat. In 2012 werd het historische wooncomplex uit de Amsterdamse Jordaan voor publiek geopend, bij de viering van het honderdjarig jubileum van het Openluchtmuseum. Voor de realisatie van de inrichting is Perspekt door het museum verkozen als hoofdaannemer.

Dwars door de Amsterdamse Jordaan loopt de Westerstraat. Naast de nette huizen op nummers 230-226 lag de Pottenbakkersgang. Deze nauwe steeg gaf toegang tot de dicht op elkaar gepakte ‘krotwoningen’ met de huisnummers 220-224. Deze van oorsprong 17de-eeuwse woningen vertellen veel over de erbarmelijke woonomstandigheden van de armste bewoners van de Jordaan rond de voorlaatste eeuwwisseling. De in 1934 onbewoonbaar verklaarde krotwoningen zijn in 2002 afgebroken, maar verkeerden toen nog in authentieke staat. Op dit moment wordt het complex Westerstraat 220-230 herbouwd in Arnhem, het eerste stukje ‘grote stad’ in het Openluchtmuseum. Behalve de krotwoningen bevat het complex ook een postkantoor, een Turkenpension, een café en enkele educatieve ruimtes.

De krotwoningen worden gepresenteerd in de verpauperde staat waarin ze werden aangetroffen.
Met geuren, geluiden, afbeeldingen en projecties komt hier straks de ‘geschiedenis van de armoede’ tot leven. De inrichting van de panden verhaalt over de sfeer in de Jordaan, een ‘dorp’ in de stad met een eigen sfeer en mentaliteit. De Jordaan was een drukke volksbuurt, arm en verpauperd maar met tegelijk een sterke onderlinge saamhorigheid.
De Jordaan werd gebouwd voor minder draagkrachtige burgers, ambachtslieden en arbeidsmigranten.
Dat gebeurde in de zeventiende eeuw, toen de stad zo snel groeide dat alle beschikbare ruimte benut moest worden. Veel arbeidsmigranten kwamen terecht in eenvoudige huisjes op de binnenterreinen achter de bestaande woningen.

Het Openluchtmuseum weeft het thema migratie als een rode draad door de museale presentatie van de Amsterdamse Westerstraat. In het pand van Behangerij Grasman wordt het pension gereconstrueerd dat omstreeks 1970 Turkse gastarbeiders huisvestte. In het postkantoor staat juist de emigratie van de jaren ’50 centraal en draait het om de communicatie tussen de achterblijvers en de gelukzoekers.
Het Jordaancafé uit de jaren ’70 brengt de typische volkscultuur in de Jordaan tot leven.

Jordaan, Westerstraat, museum, turkenpension, postkantoor