Infographic die visualiseert hoe een windmolen werkt en welke aspecten een rol spelen bij het opwekken van windenergie. De illustratie is gemaakt in Adobe Illustrator.

windmolen, techniek, energie, duurzaam, uitleg