Wat is de beste afstudeerscriptie? H/Link, het magazine van de Haagse Hogeschool, nomineert iedere maand een afstudeerscriptie voor de scriptie-jaarprijs. De scriptie moet niet alleen van goede kwaliteit zijn maar ook maatschappelijke relevantie hebben. Ik mag er maandelijks een verhelderende infographic of illustratie bij maken.

Deze scriptie gaat over een onderzoek naar de haalbaarheid van een biomassa-centrale in Zuid-Italië. De biomassa zou in dit geval bestaan uit lijvenpulp en -pitten. Die brandstof wordt d.m.v. een vergassingsinstallatie omgezet tot een brandbaar gas waarmee je elektriciteit kunt opwekken. De infographic legt uit hoe zo'n vergassingsinstallatie werkt.

Kleurgebruik: overeenkomstig huisstijl van H/Link

Ik had de beschikking over enige technische achtergrondinformatie en heb zelf ook nog wat research gedaan.

biomassa, energie, elektriciteit, vergassing, installatie