11-11-2011 - Wetenschappelijk onderzoeksrapport over de effectiviteit van design. (2010)

De financiële prestatie van een nieuw product is bijna 20% beter als er bij de ontwikkelingsfase veel aandacht wordt besteed aan design. Dit blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek 'Effectiviteit van Design', geïnitieerd door de BNO en gefinancierd door Stichting Pictoright en het ministerie van Economische Zaken. De uitvoering was in handen van de Erasmus Universiteit en de TU Delft. Vierhonderd managers van Nederlandse bedrijven in de goederenproducerende en de dienstverlenende sectoren namen deel aan het onderzoek.

Onafhankelijk bewijs commerciële waarde design

Tom Dorresteijn, voorzitter van de BNO en initiatiefnemer tot het onderzoek: 'We hebben nu met wetenschappelijk, onafhankelijk onderzoek de economisch-commerciële waarde van design kunnen bewijzen. Meer aandacht voor design bij bedrijven verhoogt financiële prestaties en belevingskwaliteit van hun producten. Nederland heeft met dit onderzoek een primeur. Er is al veel onderzoek gedaan naar design, maar nooit eerder is een oorzakelijk verband aangetoond tussen investeringen in design en commercieel rendement.' Dorresteijn ziet het onderzoeksrapport tegelijkertijd als een eerste stap die vraagt om nadere verdieping en aanvullend onderzoek.

Belangrijkste conclusies van het onderzoeksrapport

De financiële prestaties van een nieuw product waarbij veel aandacht is voor zowel experience design (dat de zintuigen prikkelt, zelfexpressie bevordert en emoties oproept) als functioneel design (dat zich richt op technologie, functionaliteit en ergonomie), zijn gemiddeld ongeveer 20% beter dan de financiële prestaties van nieuwe producten met een gemiddelde aandacht voor beide designaspecten.Het succes van een nieuw product is groter, als tijdens de ontwikkelingsfase veel aandacht aan design wordt besteed, en als ontwerpers bij de ontwikkeling van het nieuwe product worden betrokken.Uit het onderzoek blijkt dat een aantal positieve effecten van design sterker zijn, naarmate ontwerpers meer vrijheid krijgen om ideeën te onderzoeken die buiten het project vallen.De innovativiteit van design op het gebied van experience en functionaliteit heeft een positief effect op de kwaliteit van een product.Het sterk betrekken van klanten heeft geen positief effect op de experience kwaliteit van een nieuw product. Een mogelijke verklaring is dat ontwerpers zich meer op innovativiteit richten, terwijl klanten zich vooral richten op de productkenmerken en -functionaliteit waarmee zij al bekend zijn.Het betrekken van ontwerpers bij de ontwikkeling van de website of huisstijl van een bedrijf, versterkt het imago van het bedrijf op gebieden zoals maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, emotionele aantrekkelijkheid, financieel succes en goed werkgeverschap.

Onderzoeksteam

Het onderzoeksteam bestond uit projectleider prof. dr. ir. Jan van den Ende, dr. Marina Candi en een aantal onderzoeksassistenten van de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit), en dr. Gerda Gemser van de Faculteit Industrieel Ontwerpen (TU Delft).

Download de Nederlandse of Engelse digitale versie van het rapport of vraag een gedrukt exemplaar aan via bno@bno.nl. Van de Engelstalige versie van het rapport is geen gedrukt exemplaar beschikbaar.

Onderzoeksrapport Effectiviteit van Design (NL)

Onderzoeksrapport Effectiviteit van Design (ENG)

Opdrachtgevers, Meerwaarde, Ondernemerschap, Designeffectiviteit, Onderzoek