Fonts en illegale software

Antwoord op veelgestelde over het gebruik van software en fonts. (2004)