Vrije vormgeving

Visies op ontwikkelingen van de vrije vormgeving in Nederland. (2009)

Een illuster genootschap

De geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Illustratoren (NIC). (2007)

Bureauselectie

Suggesties voor opdrachtgevers bij de keuze van een ontwerper. (2008)

BNO Best Practices

Opdrachtgevers van ontwerpers aan het woord. (2008)