Raad van Toezicht

Toelating van nieuwe leden en beoordeling van klachten op grond van de Gedragscode.


De Raad van Toezicht heeft twee belangrijke taken: mogelijke toelating tot de BNO van ontwerpers die geen professionele ontwerpopleiding hebben gevolgd en de beoordeling van klachten op grond van de Gedragscode. Tegen beslissingen van de Raad van Toezicht kan beroep worden ingesteld.


De Raad van Toezicht in eerste aanleg en de Raad van Beroep in hoger beroep houden toezicht op de wijze waarop leden hun beroep uitoefenen en kunnen maatregelen nemen ten aanzien van de leden die handelen in strijd met de gedragscode door het uitoefenen van tuchtrechtspraak. Ook besluiten de Raad van Toezicht in eerste aanleg en de Raad van Beroep in hoger beroep over lidmaatschapsaanvragen van personen of bedrijven.


Alle regels en bepalingen m.b.t. Raad van Toezicht en Raad van Beroep zijn te vinden in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de BNO.


Leden van de Raad van Toezicht

 • Job van der Pijl (advocaat bij Dingemansvanderkind & voorzitter RvT)

 • Anja Cronenberg (voorheen Edenspiekermann nu zelfstandig grafisch ontwerper)

   
 • Paul Pennock (creatief directeur van live communication bureau Oil)

   
 • Aleksandra Gaca (textielontwerper)

 • Jaap Huijgen (industrieel ontwerper)

 • Cynthia Boom (illustrator)

 • Fransje Gimbrère (productontwerper)

 • Edgar Walthert (grafisch ontwerper)

 • Secretaris: Rita van Hattum