...egenheid stellen om delaatste proeven te controleren en goed te keuren voordat tot productie van hetdrukwerk wordt over gegaan art. 2.5.Het is dus belangrijk om ook je werkproces na te lopen en te kijken of je allebeslismomenten kunt terughalen. Welke partij heeft op welk moment akkoordgegeven in het proces Als je herkent dat je zelf ergens een fout hebt gemaaktdan rest je niets anders dan je bere...

De richtlijn bestaat o.a. uit een checklist waarmee beide partijen bijaanvang van de opdracht samen kunnen kijken of alle zaken uit het proces zijnbesproken briefing budget en aangeleverd beeldmateriaal teksten fonts. 1BNO Richtlijn aanleveren ontwerpers en opdrachtgevers2 1: https://www.bno.nl/themebno/static/src/img/icon/Documentpink.svg 2: https://www.bno.nl/web/image/7503uniqueddf0df8aba75f9e6191d4b0b36879e1f2b9162e0

Als je drukwerk ontwerpt voor een opdrachtgever kun je afspreken dat jij deproductie inkoopt en doorlevert aan je opdrachtgever. Over de kosten van ditdrukwerk of ander productiewerk kun je dan een opslag voor handling en risicorekenen. De hiervoor gebruikelijke percentages liggen tussen de tien entwintig ...

...ing. We hebben dit ook expliciet in de BNO-leveringsvoorwaardenopgenomen.Omdat kleuren en prints op drukwerk erg van elkaar kunnen afwijken is hetbelangrijk dat je opdrachtgever wel weet waar hij zijn goedkeuring aanverleent. Het is voor jou als ontwerper daarom verstandig op de print devolgende tekst te plaatsen: De afgebeelde kleuren gelden als indicatie enkunnen afwijken van de kleuren in het e...

Welke informatie heeft de drukker nodig zodat jouw ontwerp er straks precieszo uitziet en net zoveel kost als jij in je hoofd had En welke informatie hebjij nodig om alles goed bij de drukker aan te kunnen leveren Geen nood wijhebben voor beide partijen een checklist samengesteld om de samenwerking...