Starters International

Business

Coachingstraject voor ontwerpers met ambities in het buitenland.


BNO-leden met exportambities kunnen gebruik maken van de regeling Starters International Business (SIB).


De SIB-regeling is een regeling die ondernemers met weinig of geen exportervaring ondersteunt. Zij krijgen advies bij het opstellen en uitvoeren van een stappenplan voor een internationaliseringsstrategie. Dat stappenplan wordt opgesteld via een kosteloos coachingstraject, dan kan worden aangegaan door ontwerpbureaus die:


  • geen of weinig ervaring hebben met zakendoen op buitenlandse markten;

  • internationaal ondernemen willen inbedden in de structuur van hun onderneming;

  • beschikken over een organisatie en voldoende middelen;

  • bereid zijn tijd en geld te investeren om daadwerkelijk stappen over de grens te zetten.


Contact

De BNO is uitvoerder van de SIB-regeling. Om te bepalen of je in aanmerking komt kun je contact opnemen met Rita van Hattum (rita@bno.nl of 020 6244748). Het enige formele criterium om in aanmerking te komen voor SIB is dat je in het huidige en de twee voorgaande belastingjaren geen of slechts beperkt de minimis-steun hebt ontvangen.