Stichting Rechtshulp

Ontwerpers

Juridische hulp voor BNO-leden tegen gereduceerde tarieven.


Als een ontwerper een zakelijk probleem heeft, is deze in eerste plaats gebaat bij eerstelijns juridisch en zakelijk advies. In sommige gevallen kan het echter nodig zijn om actie te ondernemen, waarvoor een advocaat moet worden ingeschakeld. Dat is vanwege de hoge kosten niet altijd de moeite waard. Daarom heeft de BNO de Stichting Rechtshulp Ontwerpers (SRO) in het leven geroepen.

Tweedelijns rechtshulp tegen een (relatief) laag tarief

De SRO heeft als doel leden van de BNO toegang te verschaffen tot tweedelijns rechtshulp tegen een (relatief) laag tarief. De advocaten en juristen die via de Stichting Rechtshulp Ontwerpers werkzaam zijn beschikken over een ruime expertise op de voor ontwerpers relevante rechtsgebieden. Zij zijn onder meer gespecialiseerd in zaken met betrekking tot het auteursrecht en overige bescherming van intellectuele eigendom en bieden verschillende vormen van rechtshulp: advies, bemiddeling en procedurevoering.


Voor wie?

De diensten van de advocaten met financiƫle ondersteuning van de Stichting Rechtshulp Ontwerpers zijn beschikbaar voor leden van de BNO met recht op juridisch advies en na doorverwijzing door de BNO. Niet alle zaken komen in aanmerking voor gereduceerde tarieven en voor behandeling door advocaten via de Stichting Rechtshulp Ontwerpers.

Arbeidsrechtelijke kwesties, huurzaken en overige, niet aan het ontwerpwerk gerelateerde zaken, kunnen in sommige gevallen ook worden doorverwezen. Verder dient een zaak voldoende te zijn onderbouwd en een redelijke kans van slagen te hebben. Dit ter beoordeling van de BNO en de advocaat.

Voor een doorverwijzing via de BNO kun je contact opnemen met onze juridische adviseurs (juridischadvies@bno.nl of 020 6244748).