Dossier Arbo & Preventie

Informatie over Arbowetgeving en preventiebeleid.

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. Samengevat krijgt de bedrijfsarts meer bevoegdheden en wordt de rol van de preventiemedewerker belangrijker. De overgangsregeling eindigt op 1 juli 2018. Na die datum levert overtreding of niet naleving na deze datum direct een boete op.

 
 

Wat moet er op 1 juli 2018 geregeld zijn?

  • De belangrijkste verplichting is het basiscontract dat gesloten moet worden tussen de werkgever en de arbodienstverlener. De wet stelt eisen aan wat er in dat contract moet staan. De bedrijfsarts moet ook vrije toegang tot de werkvloer hebben;

  • Het bureau moet een preventiemedewerker hebben, het aanspreekpunt rond arbo en preventie.

  • Er moet een aantal zaken met de werknemers gecommuniceerd worden, zoals dat zij altijd naar een open spreekuur van de arbo-arts kunnen, recht hebben op een second opinion, wie de preventiemedewerker is die de werkgever heeft aangesteld en dat zij betrokken worden bij het arbobeleid;

  • Je verzuimbeleid moet op orde zijn, o.a. door een verzuimprotocol te hebben;

  • Er moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en plan van aanpak (PvA) gemaakt zijn.

  • Je moet voorlichting en instructies aan de werknemers geven, zodat zij verantwoord omgaan met risico's op de werkvloer. 

Waar vind ik meer informatie?

  • Wij hebben een white paper (alleen voor leden) waarin je meer leest over de wijzigingen in de Arbowet.

  • Hier vind je meer informatie over de RI&E voor ontwerpbureaus.

  • Op het Arboportaal vind je onder meer een handige toolkit met nuttige factsheets, aansprekende posters, handige social media stills, bondige animaties en Q&A over de veranderingen in de Arbowet (zie links onderaan de pagina).

  • Er is ook een website waar je met zelfinspectie-checklists kan nagaan of je je arbo-zaken op orde hebt.

Links