BNO Pitchcode

Een richtlijn voor het uitschrijven van een ontwerppitch of -competitie. NL / EN

Het vinden van een passend ontwerpbureau is voor een opdrachtgever vaak een grote uitdaging. Daarom wordt er steeds vaker gebruikt gemaakt van een pitch.

Er zijn bureaus die duidelijk stelling nemen tegen pitches en er niet aan meedoen, tenzij er een redelijke vergoeding wordt betaald. Anderen staan daar – zij het onder voorwaarden - meer voor open. Aan welke kant je ook staat, dat pitches een grote investering vragen van de bureaus die eraan deelnemen, daar kan niemand omheen.

Samen met Design Management Netwerk (DMN) hebben wij daarom een pitchcode opgesteld die kan dienen als een richtlijn bij de organisatie van een ontwerppitch of -competitie. Het doel van deze leidraad is om de professionaliteit en optimalisering van de resultaten te bevorderen.