Codicil persoonlijkheidsrechten

Document waarmee auteurs en uitvoerende kunstenaars hun persoonlijkheidsrechten kunnen nalaten.

Als auteur of uitvoerend kunstenaar heb je auteursrechten of naburige rechten, waarmee je kunt bepalen hoe jouw werk of prestatie wordt geëxploiteerd (openbaarmaking en verveelvoudiging). Daarnaast heb je ook persoonlijkheidsrechten, die jouw persoonlijke band met je werk of prestatie beschermen. Deze zien onder meer toe op naamsvermelding en bescherming tegen ongewenste wijzigingen, verminking of aantasting van jouw werk of prestatie.

Niet automatisch naar erfgenamen

In tegenstelling tot auteurs- en naburige rechten zijn de persoonlijkheidsrechten niet overdraagbaar en komen deze na jouw overlijden niet automatisch bij je erfgenamen terecht. Om ervoor te zorgen dat je wettelijke of bij testament aangewezen erfgenamen deze persoonlijkheidsrechten toch kunnen uitoefenen, is er een eenvoudig document opgesteld waarmee dat kan worden geregeld: het Codicil Persoonlijkheidsrechten.

Downloaden

Het Codicil werd op 24 april jl. in het kader van de Wereld IE-dag geïntroduceerd en is gratis voor alle makers en uitvoerende kunstenaars te downloaden.