Fonts en (illegale) software

Het is belangrijk dat je als ontwerper of ontwerpbureau je software- en font-licenties op orde brengt, en vooral houdt (laatste versie 2004).

De meeste gestelde vragen over dit onderwerp kun je lezen in de brochure Fonts en (illegale) software waarin, door middel van vragen en antwoorden, de complexe materie van fonts- en softwarelicenties beknopt wordt uitgelegd.

(Weliswaar is de brochure uit 2004, maar deze is inhoudelijk nog steeds relevant)