Gedragscode van de BNO

In onze gedragscode kun je nalezen aan welke regels je je als BNO-lid moet houden.

De gedragscode regelt onder meer dat je je professioneel, fatsoenlijk en integer richting collega ontwerpers en opdrachtgevers zal gedragen, dat je eerlijk en transparant zal zijn over de honorering en eventuele kortingen en dat je je zal houden aan de regels uit het mededingingsrecht. Wat dat laatste inhoudt kun je nalezen in het document 'Regels naleving mededingingsrecht'.

Zowel de BNO, als andere ontwerpers, BNO-leden en niet BNO-leden, en opdrachtgevers kunnen je aanspreken op naleving van de gedragscode.

De Raad van Toezicht behandelt eventuele klachten wegens overtreding van de Gedragscode, waarbij de Raad van Beroep in twee instantie oordeelt. De manier waarop tuchtrechtspraak plaatsvindt, is geregeld in het Huishoudelijk reglement.