Ontwerpwedstrijden voor studenten of starters

De Do's en Don'ts bij het uitschrijven van een ontwerpwedstrijd.

Het uitschrijven van een ontwerpwedstrijd kan om verschillende redenen zinvol zijn. Zo kan het een uitstekend middel zijn om publiciteit te genereren. Er zijn echter ook situaties waarin het uitschrijven naar onze mening niet wenselijk is.

Zo denken wij dat het geen geschikt middel is om een professioneel ontwerp of ontwerper te selecteren. In het algemeen gaan we er van uit dat een ontwerpwedstrijd zich zou moeten richten op ontwerpers in opleiding. Voor hen kan deelname zinnig zijn, niet alleen voor de leerervaring, maar ook voor de opbouw van een portfolio. Verder denken wij dat een ontwerpwedstrijd het beste tot zijn recht komt voor niet-commerciële doeleinden.

In het document ontwerpwedstrijden voor studenten en starters doen wij een aantal aanbevelingen om een eventuele ontwerpwedstrijd, voor zowel de deelnemers als de uitschrijver, goed te laten verlopen.

Voor ontwerpwedstrijden en pitches voor professionele ontwerpers die niet meer in opleiding zijn kun je informatie vinden in het BNO Pitchdossier.