Regels naleving mededingingsrecht (BNO)

Waarom de BNO geen advies mag geven over tarieven of vergoedingen.

De BNO en leden van de BNO zijn gebonden aan de regels uit de het Nederlandse en Europese mededingingsrecht, dat is ook vastgelegd in de Gedragscode van de BNO. Kort gezegd komt het erop neer dat ontwerpers en ontwerpbureaus vrij met elkaar moeten (kunnen) concurreren.

Dat is een van de redenen dat de BNO bijvoorbeeld geen advies over tarieven of vergoedingen mag geven. Ook leden onderling mogen geen afspraken maken over tarieven of marktverdeling. De Autoriteit Mededinging kan grote boetes opleggen als blijkt dat dit soort afspraken toch zijn gemaakt en deze de markt kunnen verstoren.

De BNO mag wel onderzoek doen naar de tarieven die ontwerpers berekenen en deze - met enige vertraging - publiceren. Dat doet de BNO in de jaarlijkse Branchemonitor.