Statuten van de BNO

In de statuten van de BNO staan de grondregels van onze organisatie.

Hierin lees je bijvoorbeeld alles over het doel van de BNO, de manier waarop bestuurders worden benoemd en wat jouw rechten en verplichtingen als BNO-lid zijn. De statuten kunnen alleen worden gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering.

De meer praktische zaken zijn uitgewerkt in het Huishoudelijk reglement.