White paper Freelance- of arbeidsovereenkomst?

White paper waarin wordt uitgelegd wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst, en wanneer niet.

Voor een ontwerpbureau kunnen er verschillende redenen zijn om voor de uitvoering van hun opdrachten freelancers in te huren, bijvoorbeeld bij piekbelasting of een tekort of gemis aan een bepaald specialisme in het vaste team.


Belangrijk daarbij is de vraag wanneer een freelancer zelfstandig is. Ook ontwerpers die uitsluitend zelfstandig of freelance werken kunnen in een opdrachtsituatie terechtkomen waarin volgens de wet sprake is van een dienstverband.


In dit white paper wordt toegelicht wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst, en wanneer niet.