White paper Gebruik voor eigen promotie en publiciteit

White paper over het gebruik van werken die gemaakt zijn in opdracht.

De meeste ontwerpers gaan ervan uit dat ze werk dat ze in opdracht hebben gemaakt kunnen gebruiken voor hun eigen portfolio. Dat lijkt heel logisch, maar wat doe je als een opdrachtgever daar bezwaar tegen maakt? Kan dat, juridisch gezien? En zo ja, wat kun je daar dan aan doen?