White paper Het einde van de arbeidsovereenkomst

White paper over het beëindigen van arbeidsovereenkomsten en transitievergoedingen.

Sinds 2014 geldt de Wet Werk en Zekerheid. In dit white paper wordt onder meer toegelicht hoe een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd en wanneer een transitievergoeding is verschuldigd.