AVG, corona en personeel. Wat mag wel en wat mag niet?

Als werkgever heb je de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Veel bedrijven overtreden de AVG-regels zonder zich daarvan bewust te zijn.

Als werkgever heb je de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Veel bedrijven overtreden de AVG-regels zonder zich daarvan bewust te zijn. Dat kan later leiden tot vervelende situaties.

Wat mag je als werkgever wel en niet doen?  

Niet toegestaan

  • Je mag niet registreren wie van je werknemers besmet is. Je mag administreren dat iemand ziek is, maar niet wat hij of zij heeft.

  • De werkgever mag andere medewerkers niet vertellen als iemand besmet is, tenzij de betrokken werknemer hiervoor toestemming geeft of dit zelf al heeft verteld. Het is wel zaak om hier zo open mogelijk over te zijn. Informeren van andere werknemers mag dus alleen met toestemming.

  • Je mag niet informeren naar het verloop van de ziekte. Wel mag je iemand vragen wanneer hij of zij denkt weer aan het werk te kunnen.

  • Een werkgever mag werknemers niet op koorts controleren en dat vervolgens registreren of doorgeven.

  • Vragen naar klachten als hoesten en koorts zijn niet toegestaan. Dat mag alleen een (bedrijfs)arts doen. Je mag wel vragen of het al wat beter gaat.

Wel toegestaan

  • Als iemand besmet is, mag je daar met hem of haar over spreken. Je mag het alleen niet administreren.

  • Je mag medewerkers vragen of ze op reis zijn geweest en waarnaartoe. Op basis daarvan kun je voorzorgsmaatregelen nemen, zoals verplicht thuis laten werken.

  • Je kunt medewerkers voorlichten over de symptomen van het virus en over belangrijke voorzorgsmaatregelen, zoals geregeld handen wassen (gedurende 20 seconden), afstand houden en niezen en hoesten in de elleboog.

  • Communiceer zo open mogelijk met elkaar, maar vraag altijd toestemming aan de betrokken medewerker.

  • In samenspraak met de bedrijfsarts kunnen extra spreekuren of controles worden ingesteld.

Ben je lid van de BNO en heb je aanvullende vragen of vragen van andere zakelijke of juridische aard? Neem dan contact op met BNO Advies via zakelijkadvies@bno.nl of juridischadvies@bno.nl.