Heb je altijd toestemming nodig om auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken?

Het kan zijn dat je in je ontwerpwerk gebruik wil maken van het werk van andere makers. Omdat daar net als op je eigen werk auteursrecht op rust mag dat niet zomaar.

Als je auteursrechtelijk beschermd werk van een ander wil gebruiken heb je daarvoor toestemming nodig. In de Auteurswet is daarop een aantal uitzonderingen opgenomen. De belangrijkste waar je als ontwerper mee te maken kunt krijgen, zijn het eigen gebruik, het citaatrecht, werken in de openbare ruimte, incidentele verwerking en de parodie.

In sommige gevallen gelden voorwaarden, zoals naams- of bronvermelding. Als aan de voorwaarden die de wet daaraan stelt is voldaan, heb je dus geen toestemming nodig.

Let erop dat het auteursrecht in de basis in de meeste landen dezelfde minimum bescherming biedt, maar dat er verschil kan zitten in de uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk met betrekking tot werken in de openbare ruimte.

Ben je lid van de BNO en heb je aanvullende vragen of vragen van andere zakelijke of juridische aard? Neem dan contact op met BNO Advies via zakelijkadvies@bno.nl of juridischadvies@bno.nl.