Hoe voorkom je verspreiding van het coronavirus?

Dit zijn de geldende maatregelen en omgangsvormen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
     Het kabinet neemt verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus verder in te dammen. In navolging daarvan vragen we je om de volgende adviezen te volgen:

     • Werk waar mogelijk thuis, of spreid de werktijden. Bezoek geen kwetsbare zieken en ouderen.

     • Blijf thuis bij klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Bel de huisarts als de klachten verergeren.

     • Voor kwetsbare zieken en ouderen wordt afgeraden met het openbaar vervoer te reizen.

     • Vermijd grote groepen en beperk de sociale contacten. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn verboden.


     Deze maatregelen zijn zonder tegenbericht geldig tot en met 31 maart. De eerdere omgangsvormen van het RIVM blijven ook van kracht:

     • Was je handen regelmatig (en goed)

     • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

     • Gebruik papieren zakdoekjes

     • Mijd lichamelijk contact als handen schudden en zoenen


     Wij vragen ook deelnemers aan onze bijeenkomsten deze adviezen te volgen. Idem dito als je je hierin herkent:

     • Je bent zelf in een van de gebieden geweest waar het coronavirus zich de afgelopen weken grootschalig verspreidde.

     • Je hebt de afgelopen twee weken contact gehad met iemand die besmet is geraakt met het virus.


     Hou ten slotte de ontwikkelingen goed bij via de website van het RIVM.

     Werkgevers opgelet

     We kunnen ons goed voorstellen dat ondernemers zich zorgen maken over de gevolgen van het coronavirus. Hoe ga je om met hygiëne in het bureau? Wat betekent het voor het zaken doen met buitenlandse partners? Welke preventieve maatregelen kun je nemen? 

     MKB-Nederland heeft een handreiking gemaakt voor werkgevers: een checklist risicobeheersing tot bedrijfscontinuïteitplan. Deze is te vinden in het Coronadossier op de website van MKB-Nederland.

     Ben je lid van de BNO en heb je aanvullende vragen of vragen van andere zakelijke of juridische aard? Neem dan contact op met BNO Advies via zakelijkadvies@bno.nl of juridischadvies@bno.nl.