Is er een protocol voor een veilige werkomgeving?

Ja, het protocol 'Veilig naar kantoor' is toepasbaar op een kleinere studio of bureau-omgeving.

De overheid adviseert nog steeds zoveel mogelijk thuis te werken, maar de voorbereidingen voor een gedeeltelijke terugkeer naar de reguliere werkomgeving zijn gaande. Om die terugkeer in goede banen te leiden zijn afspraken nodig om iedereen houvast te bieden.

Het protocol 'Veilig naar kantoor' is ontwikkeld door o.a. MKB Nederland (waarbij de BNO is aangesloten). Dit protocol gaat uit van (grote) kantoor omgevingen, maar de meeste bepalingen zijn ook van toepassing op een kleinere studio of bureau-omgeving. Voor bureaus die ook over een werkplaats beschikken, zijn aanvullende bepalingen nodig.

Ben je lid van de BNO en heb je aanvullende vragen of vragen van andere zakelijke of juridische aard? Neem dan contact op met BNO Advies via zakelijkadvies@bno.nl of juridischadvies@bno.nl.